Decentraliserad finansiering i näringslivet

Decentraliserad finansiering (DeFi) använder ny teknik för att ta bort tredje part och centraliserade institutioner från finansiella transaktioner. Det är en betydande förändring i hur vi hanterar våra finanser och det ger organisationer nya möjligheter till tillväxt och utmaningar för deras affärsmodell.

DeFi-system är dock fortfarande sårbara för hackning och har en bristande användarvänlighet. De kräver också prisorakel som kan manipuleras, vilket leder till systemrisker.

Transparens och oföränderlighet

Förespråkare för decentraliserad finansiering (DeFi) hävdar att det gör finansiella transaktioner mer tillgängliga och transparenta än det centraliserade system som vi för närvarande arbetar i. Det handlar om att kringgå mellanhänder som tar betalt för att användarna ska få tillgång till pengar och hantera sina investeringar, som banker, mäklare, börser och långivare. Dessa mellanhänder övervakas av olika tillsynsmyndigheter och måste följa lagar och regler för att kunna erbjuda sina tjänster.

DeFi bygger på blockkedjan och smarta kontrakt, som ersätter vissa av de förtroendebaserade krav som ställs på centraliserade institutioner. Detta minskar motpartskreditrisken och gör finansiella transaktioner mer effektiva.

Denna modell är dock inte utan utmaningar. Bara under 2021 förlorades mer än 10 miljarder dollar på grund av DeFi-bedrägerier. Den är också till stor del oreglerad, vilket gör den till en magnet för bedrägerier och en utmaning att reglera. Och även om smarta kontrakt kodas av människor kan de inte garanteras vara felfria. Dessa begränsningar är viktiga att ta hänsyn till när du överväger DeFi-modellen för ditt företag.

Flexibilitet och automatisering

Inom supply chain management är flexibilitet nyckeln till att möta förändrade kundkrav. Detta gäller särskilt för e-handels- och detaljhandelsföretag, som snabbt måste kunna öka/minska produktionen eller ställa om utrustning för att möta en plötslig efterfrågan. Lyckligtvis bidrar blockkedjebaserade system till att göra denna flexibilitet möjlig.

Decentraliserad finansiering (DeFi) är en ny teknik baserad på blockkedjor och kryptovalutor som tar bort mellanhänder som banker och börser från finansiella transaktioner. På så sätt kan DeFi minska avgifter och kostnader och samtidigt förkorta den tid det tar att slutföra en transaktion.

Dessutom kan DeFi förbättra transparensen och säkerheten genom att ge tillgång till finansiella tjänster utan att kräva centraliserade enheter. Detta uppnås genom att utnyttja blockchain-teknik för att skapa manipuleringssäkra register som minskar risken för bedrägerier och mänskliga fel. Slutligen kan DeFi också automatisera transaktioner och genomdriva regler utan behov av tredje part, vilket resulterar i lägre kostnader och större effektivitet. Detta möjliggörs av de programmerbara funktionerna i blockkedjenätverk och smarta kontrakt.

Förtroende och säkerhet

Decentraliserad finansiering, eller DeFi, fungerar utanför det nuvarande centraliserade ramverket. Den bygger på blockkedjeteknik och stöder öppna finansiella system. Det erbjuder också friktionsfria transaktioner som fungerar bortom regeringens och tillsynsorganens kontroll.

Det eliminerar behovet av centraliserade mellanhänder, som banker och mäklarfirmor, och etablerar stabila peer-to-peer-nätverk för att säkra transaktioner. Det är utformat för att erbjuda en bättre upplevelse för konsumenter och företag.

Övergången till decentraliserad finansiering syftar till att minska kostnaderna, skapa transparens och säkerhet samt förbättra tillgängligheten. Men det är inte utan utmaningar. Förutom problem med skalbarhet och prestanda finns det andra risker förknippade med den nya strategin. Dessa inkluderar säkerhet, integritet och förtroende. Den goda nyheten är att dessa kan övervinnas med rätt strategi och tillvägagångssätt. I slutändan handlar det om att balansera verksamhetens behov med dess riskaptit. Detta kommer att vara en avgörande faktor för hur framgångsrik DeFi blir.

Integritet och säkerhet

Decentraliserad finansiering (DeFi) är en framväxande modell för att organisera och möjliggöra kryptovalutabaserade transaktioner och utbyten. Den skiljer sig från centralt centraliserade finansmodeller (CeFi) eftersom det inte finns någon central myndighet som styr verksamheten eller förvarar tillgångar. Istället är det programmerbara smarta kontrakt som automatiserar utförandet och är manipuleringssäkra.

Detta paradigmskifte i den finansiella infrastrukturen möjliggör nya produkter och tjänster, som decentraliserade börser, syntetiska tillgångar och snabblån. Modellen demokratiserar tillgången till likviditet och öppnar upp för nya möjligheter inom supply chain management, till exempel genom att effektivisera ineffektivitet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att DeFi är ett mycket experimentellt utrymme med begränsade konsumentskyddsåtgärder. Under 2021 förlorades mer än 10 miljarder dollar på grund av DeFi-bedrägerier. Systemet saknar också transparens och är en magnet för penningtvätt. Som ett resultat används det främst av sofistikerade aktörer som är bekanta med tekniken. Med detta sagt erbjuder DeFi många fördelar jämfört med traditionell finansiering, inklusive optimerade transaktionskostnader och global tillgänglighet. Exempel inkluderar AllianceBlock, Jeeves, Uniswap, Riot Blockchain Inc (Nasdaq: RIOT) och Cardano.

Lämna en kommentar